Category Archives: Lãnh quân dạ thiếp

Lãnh quân dạ thiếp Q4 – Chương 12

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương 12

Hữu Hi biết, chuyện của mình và Nhất Thần đã qua, tuy rằng có yêu, yêu sâu nặng, nhưng cũng không thể quay lại được nữa. Trong bụng nàng đã mang cục cưng của nàng và Lăng Khiếu Dương, trong cuộc đời có một người đàn ông yêu mình hết mực, sống cả đời như vậy cũng là mãn nguyện rồi. Read the rest of this entry